ATSUMI NR30TS

Cảm Biến Quang Điện 2 Tia 1 Kênh Tần Số Khoảng Cách 30m

 • Khoảng cách ngoài trời 30m/ trong nhà 60m

 • 2 tia chống báo động giả do chim bay, lá rơi

 • Độ nhạy 100 lần duy trì hoạt động khi 99% tia bị mất

 • Điều chỉnh được thời gian phát hiện phù hợp tốc độ đối tượng

 • Chức năng EDC phát hiện tia bị mất do điều kiện môi trường

 • Điều chỉnh dễ dàng bằng phương pháp quang học, đèn LED & mức điện áp

 • Phát hiện che chắn

 • Gắn được trên tường, cột

 • Bảo vệ kín IP55

Thông Số Kỹ Thuật

Key Features

Dual beam, high cost performance detector

 • Range: Outdoor 30m |  60m | 90m. Indoor 60m | 120m | 180m

 • Dual beams : Offers stable operation without false and miss alarms.

 • Newly designed spherical fresnel lens : Makes the very sharp beam ray and contributes to achieve the high performance features.

 • Easy optical alignment: 3 methods are adopted. For rough alignment : Scope, and for precise alignment: LED and Volt meter.

 • IP55: Protect the inside of the detector from rain, snow, dust, sand and other objects which comes inside.

 • Unique knockout structure: Allows the surface wiring keeping IP55.

 • AGC (Auto gain control): Control NRTS by following the various circumstance.

 • 100 times sensitivity: Stable operation is maintained even if 99% beam power is lost.

Selection Tips

 • Higher cost performance than NRTD model.

 • Reliable dual beam detector.

 • Protection range up to 90m outdoor, 180 indoor.

Tải Thông Số Kỹ Thuật

NR60AQS.png

NR60AQS

Cảm Biến Quang Điện 4 Tia

1 Kênh Tần Số

Khoảng Cách 60m

NR30TS.jpg

NR30TS

Cảm Biến Quang Điện 2 Tia

1 Kênh Tần Số

Khoảng Cách 30m

NR120AQS.png

NR120AQS

Cảm Biến Quang Điện 4 Tia

1 Kênh Tần Số

Khoảng Cách 120m

NR60TS.jpg

NR60TS

Cảm Biến Quang Điện 2 Tia

1 Kênh Tần Số

Khoảng Cách 60m

NR200AQS.png

NR200AQS

Cảm Biến Quang Điện 4 Tia

1 Kênh Tần Số

Khoảng Cách 200m

NR90TS.jpg

NR90TS

Cảm Biến Quang Điện 2 Tia

1 Kênh Tần Số

Khoảng Cách 90m

NR60AQM.png

NR60AQM

Cảm Biến Quang Điện 4 Tia

2x4 Kênh Tần Số

Khoảng Cách 60m

NR30TM.jpg

NR30TM

Cảm Biến Quang Điện 2 Tia

4 Kênh Tần Số

Khoảng Cách 30m

NR120AQM.png

NR120AQM

Cảm Biến Quang Điện 4 Tia

2x4 Kênh Tần Số

Khoảng Cách 120m

NR60TM.jpg

NR60TM

Cảm Biến Quang Điện 2 Tia

4 Kênh Tần Số

Khoảng Cách 60m

NR120AQM.png

NR200AQM

Cảm Biến Quang Điện 4 Tia

2x4 Kênh Tần Số

Khoảng Cách 200m

NR90TM.jpg

NR90TM

Cảm Biến Quang Điện 2 Tia

4 Kênh Tần Số

Khoảng Cách 90m

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ NHẬN TƯ VẤN

CHI TIẾT

© 2019 - GONEXT VIET NAM. ALL RIGHTS RESERVED -

INFO@GONEXT.COM.VN | +84 28 3831 2879