top of page

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư và những thông tin mang tính cá nhân của khách hàng. Vì thế, Gonext Technology cam kết chỉ sử dụng thông tin cá nhân của quý khách vào những mục đích nhất định và có các biện pháp để bảo mật thông tin được quy định rõ trong bản "Chính sách bảo mật" dưới đây.

1. Thu thập thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ Công ty TNHH Gonext Việt Nam với mục đích chăm sóc khách hàng tốt hơn.

Khi quý khách liên hệ hoặc mua hàng tại Gonext.com.vn chúng tôi tiến hành thu thập các thông tin cần thiết sau:

 • Họ tên người | đơn vị liên hệ, mua hàng hoặc nhận hàng.

 • Địa chỉ người | đơn vị liên hệ, mua hàng, nhận hàng.

 • Số điện thoại người | đơn vị liên hệ, mua hàng, người nhận hàng.

 • Địa chỉ email.

2. Sử dụng thông tin cá nhân

Những thông tin trên sẽ được sử dụng cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:

 • Giao sản phẩm quý khách hàng đã mua tại Công ty TNHH Gonext Việt Nam | Gonext.com.vn

 • Thông báo về việc giao hàng và hỗ trợ khách hàng.

 • Thông báo các thông tin liên quan đến sản phẩm.

 • Xử lý đơn đặt hàng và cung cấp các dịch vụ, thông tin qua trang web theo yêu cầu khách hàng.

 • Tư vấn, hỗ trợ theo yêu cầu của khách hàng.

 • Xác nhận và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến các khoản thanh toán của quý khách 

 • Đo lường và cải thiện các dịch vụ của công ty.

3. Chia sẻ thông tin cá nhân

Chúng tôi cam kết sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của quý khách vì bất kỳ mục đích nào, ngoại trừ:

 • Khi có yêu cầu của các cơ quan pháp luật

 • Trong trường hợp mà chúng tôi tin rằng điều đó sẽ giúp chúng tôi bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình trước pháp luật.

 • Tình huống khẩn cấp và cần thiết để bảo vệ quyền an toàn cá nhân của các thành viên khác.

4. Bảo mật thông tin cá nhân

 • Công ty TNHH Gonext Việt Nam cam kết bảo mật thông tin cá nhân của quý khách bằng mọi cách thức có thể. Chúng tôi sử dụng nhiều công cụ bảo mật thông tin khác nhau nhằm bảo vệ thông tin này không bị truy lục, sử dụng hoặc tiết lộ ngoài ý muốn.

5. Quyền lợi khách hàng

 • Khách hàng có quyền yêu cầu truy cập vào dữ liệu cá nhân của mình, có quyền yêu cầu chúng tôi sửa lại những sai sót trong dữ liệu của quý khách mà không mất phí.

 • Bất cứ lúc nào quý khách cũng có quyền yêu cầu chúng tôi ngưng sử dụng dữ liệu cá nhân của quý khách.

6. Thay đổi của chính sách bảo mật

 • Chúng tôi có quyền thay đổi và chỉnh sửa Quy định Bảo mật vào bất kỳ lúc nào. Bất cứ thay đổi nào về chính sách này đều được đăng trên trang web của chúng tôi.

 • Nếu quý khách không hài lòng với việc chúng tôi xử lý thắc mắc hay khiếu nại của quý khách, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại Gonext.com.vn hoặc thông qua hotline: +84 949 108 008

bottom of page