top of page

DỊCH VỤ DI DỜI

HỆ THỐNG CNTT | IT

Kế hoạch kinh doanh thay đổi, doanh nghiệp phát triển nhanh,... Tổ chức phải chuyển sang địa điểm mới. Vậy, phương án, kế hoạch di dời hệ thống IT phải được thực hiện như thế nào ?Các câu hỏi:

  • Khi nào hệ thống hiện tại sẽ dừng hoạt động ? và sẽ ngưng hoạt động với thời gian bao lâu ?

  • Thiết bị sẽ được tháo dỡ và bảo vệ như thế nào để không bị hỏng trong quá trình di dời ?

  • Phương án dự phòng là gì nếu thiết bị không hoạt động trở lại sau khi được lắp đặt trở lại ?

CF-onsite.jpg

Gonext Technology sẽ giúp bạn thực hiện. Bằng những khóa đào tạo, những kinh nghiệm và công nghệ tiên tiến được chuyển giao từ các đối tác CNTT hàng đầu, kỹ sư của Gonext có đủ năng lực hoạch định các phương án triển khai di dời các hệ thống IT với tiêu chuẩn an toàn, thời gian thực hiện nhanh và đảm bảo hệ thống được vận hành trở lại với các rủi ro là thấp nhất.

NHỮNG LỢI ÍCH CỦA DỊCH VỤ DI DỜI HỆ THỐNG IT TỪ GONEXT

  • Doanh nghiệp không phải làm việc với nhiều nhà cung cấp cho các yêu cầu khác nhau

  • Đơn giản quá trình quản lý, giám sát, giảm chi phí dịch vụ

  • Được sự hỗ trợ của các kỹ sư có chuyên môn trong việc xác định và xử lý sự cố khi hệ thống được vận hành trở lại tại địa điểm mới

  • Giảm thiểu thời gian ngừng của hệ thống

bottom of page