top of page

DỊCH VỤ TRIỂN KHAI

NÂNG CẤP HỆ THỐNG IT

 

Gonext cung cấp, thực hiện triển khai, nâng cấp các hệ thống máy chủ, hệ thống lưu trữ từ các hãng hàng đầu trong ngành Công nghệ thông tin, triển khai các giải pháp mang tính sẵn sàng cao, các giải pháp về phân vùng, ảo hóa trên máy chủ.

Gonext-Network-Infrastructure.jpg

QUY TRÌNH THỰC HIỆN DỊCH VỤ:

  • Khảo sát, đánh giá, phân tích hiện trạng của hệ thống (môi trường, vị trí lắp đặt, nhiệt độ, nguồn điện…)

  • Tư vấn, lập phương án triển khai, phân vùng và giới hạn mức tối thiểu sự ảnh hưởng đến hệ thống hiện tại.

  • Triển khai thử trên môi trường giả lập nếu là hệ thống ứng dụng quan trọng đòi hỏi sự tương thích cao.

  • Lắp đặt thiết bị, cài đặt, cấu hình hệ thống, cập nhật các bản vá lỗi, firmware.

  • Vận hành hệ thống sau khi cài đặt, kiểm tra lỗi

  • Sao lưu cấu hình hệ thống.

  • Đào tạo, hướng dẫn và chuyển giao hệ thống mới.

bottom of page