top of page

 

Từ những thiên tai như sét đánh, hỏa hoạn, lũ lụt cho đến những sự cố có yếu tố con người như bị hackers tấn công, mất điện, thao tác sai…, hệ thống CNTT luôn đối mặt với những rủi ro tiềm ẩn có thể dẫn đến mất dữ liệu, giảm hiệu suất hay ngừng hoạt động. Tất cả những điều này đều ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp, có thể khiến doanh nghiệp thiệt hại.

Gonext Technology cung cấp Dịch vụ ngăn ngừa và khắc phục rủi ro sẽ giúp tổ chức, doanh nghiệp của bạn chủ động trước các sự cố liên quan đến hệ thống CNTT, nâng cao khả năng ứng cứu, khắc phục rủi ro, đảm bảo hệ thống CNTT luôn hoạt động với hiệu suất tối ưu và chi phí hợp lý.

NGĂN NGỪA & KHẮC PHỤC

RỦI RO HỆ THỐNG CNTT

Ngan ngua rui ro he thong.png

DỊCH VỤ CHÚNG TÔI CUNG CẤP:

  • Khảo sát, phân tích, đánh giá rủi ro: Xác định các rủi ro, tác động tiềm ẩn và đưa ra các khuyến cáo cụ thể để loại bỏ hoặc giảm thiểu rủi ro

  • Xác định yêu cầu: Dựa vào mô hình hoạt động của tổ chức. Kỹ sư giải pháp Gonext sẽ xác định hệ thống lõi CNTT của tổ chức và các thành phần liên quan theo từng mức độ ưu tiên. Từ đó đưa ra những kế hoạch khắc phục rủi ro tối ưu.

  • Xây dựng, thiết kế Giải pháp giảm thiểu rủi ro: Sự riêng biệt và đặc thù của mỗi tổ chức sẽ có những phương án, kế hoạch ngăn ngừa rủi ro khác nhau. Việc khôi phục lại hệ thống đòi hỏi phải phù hợp với kế hoạch đầu tư và những yêu cầu riêng của từng tổ chức. Kế hoạch giảm thiểu rủi ro được thực hiện, sàng lọc, và cập nhật liên tục

  • Khắc phục rủi ro: Xác định thời gian khắc phục và mục tiêu khắc phục. Để đảm bảo trong một thời gian ngắn nhất, tổ chức sẽ có một kế hoạch thực hiện hiệu quả và an toàn

bottom of page