Là Thương hiệu thiết bị an ninh của tập đoàn DAEMYUNG số 1 tại Hàn Quốc đã tự nghiên cứu phát triển, sản xuất và quảng bá giải pháp bảo mật video tích hợp bao gồm NVR, DVR, camera quan sát (CCTV), phụ kiện và phần mềm giám sát.

Dựa trên sự ổn định, độ tin cậy và khả năng kỹ thuật cao với việc thực hiện thành công các dự án công nghiệp quốc phòng, WEBGATE đã thiết lập quan hệ đối tác với các doanh nghiệp nổi tiếng toàn cầu như Samsung, SONY, PENTAX, BOSCH, Honeywell, và v.v. WEBGATE đã sở hữu độ tin cậy cao và ổn định bằng cách cung cấp các giải pháp giám sát lớn cho các khu nghỉ dưỡng, cơ quan chính phủ, tổ chức quốc gia & 350 khách hàng lớn ở 50 quốc gia khác nhau trên thế giới.

Gonext Technology là đơn vị được ủy quyền phân phối các sản phẩm Webgate tại thị trường Việt Nam

No.1
Integrated Video Security Solution

 

SẢN PHẨM WEBGATE

1/2.8” 2M IP FLAME Detection Camera

2 Sensor | Auto Focus 2.7~12mmm Lens

30 IR LED | IP66 Protection

NK1080BL-AF-F2.jpg

1/2.8” 2M IP FLAME Detection Camera

1 Sensor | Fixed 3.6mm Lens

30 IR LED | IP66 Protection 

NK1080BL-F1.jpg

1/2.8” 2M IP FLAME Detection Camera

1 Sensor | 3.6mm fixed Lens

24 IR LED | IP66 Protection

NK1080D-F1.jpg

1/2.8” 2M EX-SDI FLAME Detection Camera

2 Sensor | Auto Focus 2.7~12mmm Lens

30 IR LED | IP66 Protection

K1080BL-AF-F2.jpg

1/2.8” 2M EX-SDI FLAME Detection Camera

1 Sensor | Fixed 3.6mm Lens

30 IR LED | IP66 Protection 

K1080BL-F1.jpg

1/2.8” 2M IP FLAME Detection Camera

1 Sensor | 3.6mm fixed Lens

24 IR LED | IP66 Protection

C1080D-F1.jpg

1/2.8” 2M EX-SDI FLAME Detection Camera

2 Sensor | Auto Focus 2.7~12mmm Lens

30 IR LED | 48V PoC | IP66 Protection

K1080PBL-AF-F2.jpg

1/2.8” 2M IP FLAME Detection Camera

1 Sensor | 3.6mm fixed Lens

24 IR LED | IP66 Protection

C1080PD-F1.jpg
 

1/2.8” 2M IP HEAT Detection Camera

Fixed 3.6mm Lens | 30 IR LED

NK1080BL-T2.jpg

1/2.8” 2M HD-SDI HEAT Detection Camera

Fixed 4.0mm Lens | 30 IR LED

C1080BL-T2.jpg

1/2.8” 2M HD-SDI HEAT Detection PoC Camera

4.0mm fixed Lens | 24 IR LED

C1080PBL-T2.jpg

1/2.8” 2M IP Bullet Camera

Auto Focus 2.7~12mm Lens

48 IR LED | IP66 Protection

NK1080BL-IR48-AF.jpg

1/2.8” 2M IP Dome Camera

Varifocal 2.8~12mm Lens

30 IR LED | Indoor

NK1080D-IR30.jpg

1/2.8” 2M IP Dome Camera

Fixed 3.6mm Lens

0 IR LED | Indoor

NK1080D-F3.6.jpg

1/2.8” 2M IP Housing Camera

Varifocal 2.7~12mm Lens

6 SUPER IR LED | IP65 Protection

NK1080H-IR100.jpg

1/2.8” 2M IP Bullet Camera

Varifocal 2.7~12mm Lens

48 IR LED | IP66 Protection 

NK1080BL-IR48.jpg

1/2.8” 2M IP Dome Camera

Fixed 2.8mm Lens

24 IR LED | Indoor

NK1080D-IR24-F3.6.jpg

1/2.8” 2M IP Dome Camera

Auto Focus 2.7~12mm Lens

36 IR LED | IP68 Protection

NK1080VD-IR36-AF.jpg

1/2.8” 2M IP Housing Camera

Varifocal 5~50mm Lens

6 SUPER IR LED | IP65 Protection

NK1080H-IR100-F550.jpg

1/2.8” 2M IP Bullet Camera

3.6mm fixed Lens

48 IR LED | IP66 Protection

NK1080BL-IR48-F3.6.jpg

1/2.8” 2M IP Dome Camera

Fixed 3.6mm Lens

24 IR LED | Indoor

NK1080D-IR24-F3.6.jpg

1/2.8” 2M IP Dome Camera

Varifocal 2.8~12mm Lens

36 IR LED | IP68 Protection

NK1080VD-IR36.jpg

1/2.8” 2M IP Housing Camera

Fixed 3.6mm Lens

6 SUPER IR LED | IP65 Protection

NK1080H-IR100-F3.6.jpg

1/2.8” 2M IP Dome Camera

Auto Focus 2.7~12mm Lens

30 IR LED | Indoor

NK1080D-IR30-AF.jpg

1/2.8” 2M IP Dome Camera

Fixed 2.8mm Lens

0 IR LED | Indoor

NK1080D-F2.8.jpg

1/2.8” 2M IP Housing Camera

Auto Focus 2.7~12mm Lens

6 SUPER IR LED | IP65 Protection

NK1080H-IR100-AF.jpg

1/2.8” 2M IP Housing Camera

Varifocal 5~50mm Lens

12 SUPER IR LED | IP65 Protection

NK1080H-SIR12-F550-LPR.jpg
 
 

1/2.8” 4M EX-SDI Bullet Camera

Auto Focus 2.7~12mm Lens

48 IR LED | IP66 Protection

K4000BL-IR48-AF.jpg

1/2.8” 4M EX-SDI Dome Camera

Auto Focus 2.7~12mm Lens

30 IR LED | Indoor

K4000D-IR30-AF.jpg

1/2.8” 4M EX-SDI Dome Camera

Fixed 3.6mm Lens

0 IR LED | Indoor

K4000D-F3.6.jpg

1/2.8” 4M EX-SDI Housing Camera

Varifocal 2.7~12mm Lens

6 SUPER IR LED | IP65 Protection

K4000H-IR100.jpg

1/2.8” 4M EX-SDI Bullet Camera

Varifocal 2.7~12mm Lens

48 IR LED | IP66 Protection 

K4000BL-IR48.jpg

1/2.8” 4M EX-SDI Dome Camera

Varifocal 2.8~12mm Lens

30 IR LED | Indoor

K4000D-IR30.jpg

1/2.8” 4M EX-SDI V-Dome Camera

Auto Focus 2.7~12mm Lens

36 IR LED | IP68 Protection

K4000VD-IR36-AF.jpg

1/2.8” 4M EX-SDI Housing Camera

Fixed 6.0mm Lens

6 SUPER IR LED | IP65 Protection

K4000H-IR100-F6S.jpg

1/2.8” 4M EX-SDI Bullet Camera

3.6mm fixed Lens

48 IR LED | IP66 Protection

K4000BL-IR48-F3.6.jpg

1/2.8” 4M EX-SDI Dome Camera

Fixed 3.6mm Lens

24 IR LED | Indoor

K4000D-IR24-F3.6.jpg

1/2.8” 4M EX-SDI V-Dome Camera

Varifocal 2.8~12mm Lens

36 IR LED | IP68 Protection

K4000VD-IR36.jpg

1/2.8” 4M EX-SDI Housing Camera

Fixed 3.6mm Lens

6 SUPER IR LED | IP65 Protection

K4000H-IR100-F3.6S.jpg

1/2.8” 4M EX-SDI Bullet Camera

6.0mm fixed Lens

48 IR LED | IP66 Protection

K4000BL-IR48-F6.jpg

1/2.8” 4M EX-SDI Dome Camera

Fixed 2.8mm Lens

0 IR LED | Indoor

K4000D-F2.8.jpg

1/2.8” 4M EX-SDI Housing Camera

Auto Focus 2.7~12mm Lens

6 SUPER IR LED | IP65 Protection

K4000H-IR100-AF.jpg

1/2.8” 4M EX-SDI Bullet Camera

Auto Focus 2.7~12mm Lens

48 IR LED | 48V PoC | IP66 Protection

K4000PBL-IR48-AF.jpg

1/2.8” 4M EX-SDI Dome Camera

Auto Focus 2.7~12mm Lens

30 IR LED | 48V PoC | Indoor

K4000PD-IR30-AF.jpg

1/2.8” 4M EX-SDI Dome Camera

Fixed 3.6mm Lens

0 IR LED | 48V PoC | Indoor

1/2.8” 4M EX-SDI Housing Camera

Varifocal 2.7~12mm Lens

6 SUPER IR LED | 48V PoC | IP65 Protection

K4000PH-IR100.jpg

1/2.8” 4M EX-SDI Bullet Camera

Varifocal 2.7~12mm Lens

48 IR LED | 48V PoC | IP66 Protection 

K4000PBL-IR48.jpg

1/2.8” 4M EX-SDI Dome Camera

Varifocal 2.8~12mm Lens

30 IR LED | 48V PoC | Indoor

K4000PD-IR30.jpg

1/2.8” 4M EX-SDI V-Dome Camera

Auto Focus 2.7~12mm Lens

36 IR LED | 48V PoC | IP68 Protection

K4000PVD-IR36-AF.jpg

1/2.8” 4M EX-SDI Housing Camera

Fixed 3.6mm Lens

6 SUPER IR LED | 48V PoC | IP65 Protection

K4000PH-IR100-F3.6S.jpg

1/2.8” 4M EX-SDI Bullet Camera

3.6mm fixed Lens

48 IR LED | 48V PoC | IP66 Protection

K4000PBL-IR48-F3.6.jpg

1/2.8” 4M EX-SDI Dome Camera

Fixed 3.6mm Lens

24 IR LED | 48V PoC | Indoor

K4000PD-IR24-F3.6.jpg

1/2.8” 4M EX-SDI V-Dome Camera

Varifocal 2.8~12mm Lens

36 IR LED | 48V PoC | IP68 Protection

K4000PVD-IR36.jpg

1/2.8” 4M EX-SDI Bullet Camera

6.0mm fixed Lens

48 IR LED | 48V PoC | IP66 Protection

K4000BL-IR48-F6.jpg

1/2.8” 4M EX-SDI Dome Camera

Fixed 2.8mm Lens

0 IR LED | 48V PoC | Indoor

1/2.8” 4M EX-SDI Housing Camera

Auto Focus 2.7~12mm Lens

6 SUPER IR LED | 48V PoC | IP65 Protection

K4000PH-IR100-AF.jpg
 
 

1/2.9” 2M HD-SDI Bullet Camera

Varifocal 2.7~12mm Lens

48 IR LED | IP66 Protection 

K1080BL-IR48.jpg

1/2.9” 2M HD-SDI Dome Camera

Fixed 3.6mm Lens

24 IR LED | Indoor