top of page

Là Thương hiệu thiết bị an ninh của tập đoàn DAEMYUNG số 1 tại Hàn Quốc đã tự nghiên cứu phát triển, sản xuất và quảng bá giải pháp bảo mật video tích hợp bao gồm NVR, DVR, camera quan sát (CCTV), phụ kiện và phần mềm giám sát.

Dựa trên sự ổn định, độ tin cậy và khả năng kỹ thuật cao với việc thực hiện thành công các dự án công nghiệp quốc phòng, WEBGATE đã thiết lập quan hệ đối tác với các doanh nghiệp nổi tiếng toàn cầu như Samsung, SONY, PENTAX, BOSCH, Honeywell, và v.v. WEBGATE đã sở hữu độ tin cậy cao và ổn định bằng cách cung cấp các giải pháp giám sát lớn cho các khu nghỉ dưỡng, cơ quan chính phủ, tổ chức quốc gia & 350 khách hàng lớn ở 50 quốc gia khác nhau trên thế giới.

Gonext Technology là đơn vị được ủy quyền phân phối các sản phẩm Webgate tại thị trường Việt Nam

bi_corp03.png

No.1
Integrated Video Security Solution

 

SẢN PHẨM WEBGATE

Flame & Thermal Detection Camera
NK1080BL-AF-F2.jpg
ScreenHunter_41 Jul. 31 01.22.jpg

1/2.8” 2M IP FLAME Detection Camera

2 Sensor | Auto Focus 2.7~12mmm Lens

30 IR LED | IP66 Protection

NK1080BL-F1.jpg
ScreenHunter_41 Jul. 31 01.22.jpg

1/2.8” 2M IP FLAME Detection Camera

1 Sensor | Fixed 3.6mm Lens

30 IR LED | IP66 Protection 

NK1080D-F1.jpg
ScreenHunter_41 Jul. 31 01.22.jpg

1/2.8” 2M IP FLAME Detection Camera

1 Sensor | 3.6mm fixed Lens

24 IR LED | IP66 Protection

K1080BL-AF-F2.jpg
ScreenHunter_41 Jul. 31 02.35.jpg

1/2.8” 2M EX-SDI FLAME Detection Camera

2 Sensor | Auto Focus 2.7~12mmm Lens

30 IR LED | IP66 Protection

K1080BL-F1.jpg
ScreenHunter_41 Jul. 31 02.35.jpg

1/2.8” 2M EX-SDI FLAME Detection Camera

1 Sensor | Fixed 3.6mm Lens

30 IR LED | IP66 Protection 

C1080D-F1.jpg
ScreenHunter_41 Jul. 31 02.35.jpg

1/2.8” 2M IP FLAME Detection Camera

1 Sensor | 3.6mm fixed Lens

24 IR LED | IP66 Protection

K1080PBL-AF-F2.jpg
ScreenHunter_41 Jul. 31 02.44.jpg

1/2.8” 2M EX-SDI FLAME Detection Camera

2 Sensor | Auto Focus 2.7~12mmm Lens

30 IR LED | 48V PoC | IP66 Protection

C1080PD-F1.jpg
ScreenHunter_41 Jul. 31 02.44.jpg

1/2.8” 2M IP FLAME Detection Camera

1 Sensor | 3.6mm fixed Lens

24 IR LED | IP66 Protection

Flame & Thermal CCTV
NK1080BL-T2.jpg
ScreenHunter_41 Jul. 31 13.32.jpg

1/2.8” 2M IP HEAT Detection Camera

Fixed 3.6mm Lens | 30 IR LED

C1080BL-T2.jpg
ScreenHunter_41 Jul. 31 13.32.jpg

1/2.8” 2M HD-SDI HEAT Detection Camera

Fixed 4.0mm Lens | 30 IR LED

C1080PBL-T2.jpg
ScreenHunter_41 Jul. 31 13.32.jpg

1/2.8” 2M HD-SDI HEAT Detection PoC Camera

4.0mm fixed Lens | 24 IR LED

IP Camera H.264 2MP
NK1080BL-IR48-AF.jpg

1/2.8” 2M IP Bullet Camera

Auto Focus 2.7~12mm Lens

48 IR LED | IP66 Protection

NK1080D-IR30.jpg

1/2.8” 2M IP Dome Camera

Varifocal 2.8~12mm Lens

30 IR LED | Indoor

NK1080D-F3.6.jpg

1/2.8” 2M IP Dome Camera

Fixed 3.6mm Lens

0 IR LED | Indoor

NK1080H-IR100.jpg

1/2.8” 2M IP Housing Camera

Varifocal 2.7~12mm Lens

6 SUPER IR LED | IP65 Protection

NK1080BL-IR48.jpg

1/2.8” 2M IP Bullet Camera

Varifocal 2.7~12mm Lens

48 IR LED | IP66 Protection 

NK1080D-IR24-F3.6.jpg

1/2.8” 2M IP Dome Camera

Fixed 2.8mm Lens

24 IR LED | Indoor

NK1080VD-IR36-AF.jpg

1/2.8” 2M IP Dome Camera

Auto Focus 2.7~12mm Lens

36 IR LED | IP68 Protection

NK1080H-IR100-F550.jpg

1/2.8” 2M IP Housing Camera

Varifocal 5~50mm Lens

6 SUPER IR LED | IP65 Protection

NK1080BL-IR48-F3.6.jpg

1/2.8” 2M IP Bullet Camera

3.6mm fixed Lens

48 IR LED | IP66 Protection

NK1080D-IR24-F3.6.jpg

1/2.8” 2M IP Dome Camera

Fixed 3.6mm Lens

24 IR LED | Indoor

NK1080VD-IR36.jpg

1/2.8” 2M IP Dome Camera

Varifocal 2.8~12mm Lens

36 IR LED | IP68 Protection

NK1080H-IR100-F3.6.jpg

1/2.8” 2M IP Housing Camera

Fixed 3.6mm Lens

6 SUPER IR LED | IP65 Protection

NK1080D-IR30-AF.jpg

1/2.8” 2M IP Dome Camera

Auto Focus 2.7~12mm Lens

30 IR LED | Indoor

NK1080D-F2.8.jpg

1/2.8” 2M IP Dome Camera

Fixed 2.8mm Lens

0 IR LED | Indoor

NK1080H-IR100-AF.jpg

1/2.8” 2M IP Housing Camera

Auto Focus 2.7~12mm Lens

6 SUPER IR LED | IP65 Protection

NK1080H-SIR12-F550-LPR.jpg

1/2.8” 2M IP Housing Camera

Varifocal 5~50mm Lens

12 SUPER IR LED | IP65 Protection

IP 2M
CAMERA IP 2MP PTZ
Đang cập nhật
SDI Camera K4000 Series 4MP (QHD)
SDI 4M
K4000BL-IR48-AF.jpg
4M QHD

1/2.8” 4M EX-SDI Bullet Camera

Auto Focus 2.7~12mm Lens

48 IR LED | IP66 Protection

K4000D-IR30-AF.jpg
4M QHD

1/2.8” 4M EX-SDI Dome Camera

Auto Focus 2.7~12mm Lens

30 IR LED | Indoor

K4000D-F3.6.jpg
4M QHD

1/2.8” 4M EX-SDI Dome Camera

Fixed 3.6mm Lens

0 IR LED | Indoor

K4000H-IR100.jpg
4M QHD

1/2.8” 4M EX-SDI Housing Camera

Varifocal 2.7~12mm Lens

6 SUPER IR LED | IP65 Protection

K4000BL-IR48.jpg
4M QHD

1/2.8” 4M EX-SDI Bullet Camera

Varifocal 2.7~12mm Lens

48 IR LED | IP66 Protection 

K4000D-IR30.jpg
4M QHD

1/2.8” 4M EX-SDI Dome Camera

Varifocal 2.8~12mm Lens

30 IR LED | Indoor

K4000VD-IR36-AF.jpg
4M QHD

1/2.8” 4M EX-SDI V-Dome Camera

Auto Focus 2.7~12mm Lens

36 IR LED | IP68 Protection

K4000H-IR100-F6S.jpg
4M QHD

1/2.8” 4M EX-SDI Housing Camera

Fixed 6.0mm Lens

6 SUPER IR LED | IP65 Protection

K4000BL-IR48-F3.6.jpg
4M QHD

1/2.8” 4M EX-SDI Bullet Camera

3.6mm fixed Lens

48 IR LED | IP66 Protection

K4000D-IR24-F3.6.jpg
4M QHD

1/2.8” 4M EX-SDI Dome Camera

Fixed 3.6mm Lens

24 IR LED | Indoor

K4000VD-IR36.jpg
4M QHD

1/2.8” 4M EX-SDI V-Dome Camera

Varifocal 2.8~12mm Lens

36 IR LED | IP68 Protection

K4000H-IR100-F3.6S.jpg
4M QHD

1/2.8” 4M EX-SDI Housing Camera

Fixed 3.6mm Lens

6 SUPER IR LED | IP65 Protection

K4000BL-IR48-F6.jpg
4M QHD

1/2.8” 4M EX-SDI Bullet Camera

6.0mm fixed Lens

48 IR LED | IP66 Protection

K4000D-F2.8.jpg
4M QHD

1/2.8” 4M EX-SDI Dome Camera

Fixed 2.8mm Lens

0 IR LED | Indoor

K4000H-IR100-AF.jpg
4M QHD

1/2.8” 4M EX-SDI Housing Camera

Auto Focus 2.7~12mm Lens

6 SUPER IR LED | IP65 Protection

SDI Camera K4000 PoC|CoC Series 4MP (QHD)
K4000PBL-IR48-AF.jpg
4M QHD

1/2.8” 4M EX-SDI Bullet Camera

Auto Focus 2.7~12mm Lens

48 IR LED | 48V PoC | IP66 Protection

K4000PD-IR30-AF.jpg
4M QHD

1/2.8” 4M EX-SDI Dome Camera

Auto Focus 2.7~12mm Lens

30 IR LED | 48V PoC | Indoor

K4000PD-F3.6.jpg
4M QHD
K4000D-F3.6

1/2.8” 4M EX-SDI Dome Camera

Fixed 3.6mm Lens

0 IR LED | 48V PoC | Indoor

K4000PH-IR100.jpg
4M QHD

1/2.8” 4M EX-SDI Housing Camera

Varifocal 2.7~12mm Lens

6 SUPER IR LED | 48V PoC | IP65 Protection

K4000PBL-IR48.jpg
4M QHD

1/2.8” 4M EX-SDI Bullet Camera

Varifocal 2.7~12mm Lens

48 IR LED | 48V PoC | IP66 Protection 

K4000PD-IR30.jpg
4M QHD

1/2.8” 4M EX-SDI Dome Camera

Varifocal 2.8~12mm Lens

30 IR LED | 48V PoC | Indoor

K4000PVD-IR36-AF.jpg
4M QHD

1/2.8” 4M EX-SDI V-Dome Camera

Auto Focus 2.7~12mm Lens

36 IR LED | 48V PoC | IP68 Protection

K4000PH-IR100-F3.6S.jpg
4M QHD

1/2.8” 4M EX-SDI Housing Camera

Fixed 3.6mm Lens

6 SUPER IR LED | 48V PoC | IP65 Protection

K4000PBL-IR48-F3.6.jpg
4M QHD

1/2.8” 4M EX-SDI Bullet Camera

3.6mm fixed Lens

48 IR LED | 48V PoC | IP66 Protection

K4000PD-IR24-F3.6.jpg
4M QHD

1/2.8” 4M EX-SDI Dome Camera

Fixed 3.6mm Lens

24 IR LED | 48V PoC | Indoor

K4000PVD-IR36.jpg
4M QHD

1/2.8” 4M EX-SDI V-Dome Camera

Varifocal 2.8~12mm Lens

36 IR LED | 48V PoC | IP68 Protection

K4000BL-IR48-F6.jpg
4M QHD

1/2.8” 4M EX-SDI Bullet Camera

6.0mm fixed Lens

48 IR LED | 48V PoC | IP66 Protection

K4000PD-F2.8.jpg
4M QHD
K4000PD-F2.8

1/2.8” 4M EX-SDI Dome Camera

Fixed 2.8mm Lens

0 IR LED | 48V PoC | Indoor

K4000PH-IR100-AF.jpg
4M QHD

1/2.8” 4M EX-SDI Housing Camera

Auto Focus 2.7~12mm Lens

6 SUPER IR LED | 48V PoC | IP65 Protection

SDI PoC 4M
SDI Camera K1080 Series 2MP (FHD)
SDI 2M
K1080BL-IR48.jpg

1/2.9” 2M HD-SDI Bullet Camera

Varifocal 2.7~12mm Lens

48 IR LED | IP66 Protection 

K1080D-IR24-F3.6.jpg

1/2.9” 2M HD-SDI Dome Camera

Fixed 3.6mm Lens

24 IR LED | Indoor

K1080H-IR100.jpg

1/2.9” 2M HD-SDI Housing Camera

Varifocal 2.7~12mm Lens

6 SUPER IR LED | IP65 Protection

K1080H-SIR12-F550-LPR.jpg

1/2.9” 2M HD-SDI Housing Camera

Varifocal 5~50mm Lens

12 SUPER IR LED | IP65 Protection

K1080BL-IR36-F3.6.jpg

1/2.9” 2M HD-SDI Bullet Camera

3.6mm fixed Lens

36 IR LED | IP66 Protection

K1080D-F2.0.jpg

1/2.9” 2M HD-SDI Dome Camera

Fixed 2.0mm Lens

0 IR LED | Indoor

K1080H-IR100-F550.jpg

1/2.9” 2M HD-SDI Housing Camera

Varifocal 5~50mm Lens

6 SUPER IR LED | IP65 Protection

K1080D-IR30.jpg

1/2.9” 2M HD-SDI Dome Camera

Varifocal 2.8~12mm Lens

30 IR LED | Indoor

K1080D-F2.8.jpg

1/2.9” 2M HD-SDI Dome Camera

Fixed 2.8mm Lens

0 IR LED | Indoor

K1080H-IR100-F3.6S.jpg

1/2.9” 2M HD-SDI Housing Camera

Fixed 3.6mm Lens

6 SUPER IR LED | IP65 Protection

K1080D-IR24-F2.8.jpg

1/2.9” 2M HD-SDI Dome Camera

Fixed 2.8mm Lens

24 IR LED | Indoor

K1080D-F3.6.jpg

1/2.9” 2M HD-SDI Dome Camera

Fixed 3.6mm Lens

0 IR LED | Indoor

K1080H-IR100-F6S.jpg

1/2.9” 2M HD-SDI Housing Camera

Fixed 6.0mm Lens

6 SUPER IR LED | IP65 Protection

SDI Camera K1080 PoC|CoC Series 2MP (FHD)
SDI PoC 2M
K1080PBL-IR48-AF.jpg

1/2.8” 2M HD-SDI Bullet Camera

Auto Focus 2.7~12mm Lens

48 IR LED | 48V PoC | IP66 Protection

K1080PD-IR30.jpg

1/2.8” 2M HD-SDI Dome Camera

Varifocal 2.8~12mm Lens

30 IR LED | 48V PoC | Indoor

K1080PVD-IR36-AF.jpg

1/2.8” 2M HD-SDI Dome Camera

Auto Focus 2.7~12mm Lens

36 IR LED | 48V PoC | IP68 Protection

K1080PH-IR100-F550.jpg
K1080PH-IR100-F550

1/2.8” 2M HD-SDI Housing Camera

Varifocal 5~50mm Lens

6 SUPER IR LED | 48V PoC | IP65 Protection

K1080PBL-IR48.jpg

1/2.8” 2M HD-SDI Bullet Camera

Varifocal 2.7~12mm Lens

48 IR LED | 48V PoC | IP66 Protection 

K1080PD-IR24-F3.6.jpg

1/2.8” 2M HD-SDI Dome Camera

Fixed 3.6mm Lens

24 IR LED | 48V PoC | Indoor

K1080PVD-IR36.jpg

1/2.8” 2M HD-SDI Dome Camera

Varifocal 2.8~12mm Lens

36 IR LED | 48V PoC | IP68 Protection

K1080PH-IR100-F3.6S.jpg

1/2.8” 2M HD-SDI Housing Camera

Fixed 3.6mm Lens

6 SUPER IR LED | 48V PoC | IP65 Protection

K1080PBL-IR48-F3.6.jpg

1/2.8” 2M HD-SDI Bullet Camera

3.6mm fixed Lens

48 IR LED | 48V PoC | IP66 Protection

K1080PD-F2.8.jpg

1/2.8” 2M HD-SDI Dome Camera

Fixed 2.8mm Lens

0 IR LED | 48V PoC | Indoor

K1080PH-IR100-AF.jpg

1/2.8” 2M HD-SDI Housing Camera

Auto Focus 2.7~12mm Lens

6 SUPER IR LED | 48V PoC | IP65 Protection

K1080PH-SIR12-F550-LPR.jpg
K1080PH-SIR12-F550-LPR

1/2.8” 2M HD-SDI Housing Camera

Varifocal 5~50mm Lens

12 SUPER IR LED | 48V PoC | IP65 Protection

K1080PD-IR30-AF.jpg

1/2.8” 2M HD-SDI Dome Camera

Auto Focus 2.7~12mm Lens

30 IR LED | 48V PoC | Indoor

K1080PD-F3.6.jpg

1/2.8” 2M HD-SDI Dome Camera

Fixed 3.6mm Lens

0 IR LED | 48V PoC | Indoor

K1080PH-IR100.jpg

1/2.8” 2M HD-SDI Housing Camera

Varifocal 2.7~12mm Lens

6 SUPER IR LED | 48V PoC | IP65 Protection

Hybrid Digital Video Recorder (Universal 4M DVR) UHD
UHD1608F-U.jpg

Universal 4M DVR | 16CH
4K UHD | Analog-Digital-IP Video Format

6x Internal SATA HDD | Extend Max. 256TB

UHD804F-U.jpg

Universal 4M DVR | 8CH
4K UHD | Analog-Digital-IP Video Format

2x Internal SATA HDD | Extend Max. 256TB

UHD402F-U.jpg

Universal 4M DVR | 4CH
4K UHD | Analog-Digital-IP Video Format

2x Internal SATA HDD | Extend Max. 256TB

HDC442F-D.jpg

Digital 4M DVR | 4CH
4M QHD | Digital-IP Video Format

1x Internal SATA HDD | Extend Max. 256TB

DVR Universal
Network Video Recorder (NVR)
UHN404P-H1.jpg

NVR IP 4CH PoE

H.264+ | 4M QHD

Max. 10TB x 1HDD SATA

UHN6400-H8.jpg

NVR IP 64CH

H.264+ | 4K UHD

Max. 10TB x 8HDD SATA

UHN808P-H1.jpg

NVR IP 8CH PoE

H.264+ | 4M QHD

Max. 10TB x 1HDD SATA

UHN6400-H16S.jpg

NVR IP 64CH

H.264+ | 4K UHD

Max. 10TB x 16HDD SATA

UHN1600-H2.jpg

NVR IP 16CH

H.264+ | 4K UHD

Max. 10TB x 2HDD SATA

UHN6400-H6R.jpg

NVR IP 64CH

H.264+ | 4K UHD

Max. 10TB x 6HDD SATA | RAID 1/5/10

UHN3616P-H4.jpg

NVR IP 36CH | 16 PoE

H.264+ | 4K UHD

Max. 10TB x 4HDD SATA

NVR Smart
bottom of page